"
قبل
بعدی

دقیق،منظم، همگام با حرفه‌ایی ها

خدمات ما پایان ندارد- همکارگرامی وقت شما برای ما با ارزش می‌باشد به همین منظور گروه آسان تخریب با ساعت شما هماهنگ میشود
مهارت های ما
اجاره هیلتی سبک و سنگین
اجاره دستگاه جوش (اینورتر)
اجاره فرز و مینی فرز
اجاره تفنگ میخکوب
اجاره پمپ باد

اجاره پمپ باد

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه پمپ باد با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره اینورتر

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه دستگاه جوش با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره هیلتی

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه هیلتی برقی 15 کیلویی با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره پروفیل بر

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه پروفیل‌بر با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره بالابر ساختمان

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه بالابر با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره فرز و مینی‌فرز

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه فرز و مینی فرز با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره هیلتی 30 کیلویی

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه هیلتی 30 کیلویی با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره دریل 4 شیار

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه دریل بتن کن با ضمانت خرابی
ارسال فوری
0دقیقه
زمان ارسال ابزار

اجاره بتونیر

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه میکسر بتن با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره هیلتی

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه هیلتی برقی 15 کیلویی، با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره هیلتی

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه هیلتی 7 کیلویی با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره میخکوب

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه تفنگ میخکوب با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره همزن

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه همزن تک تیغ و دوتیغ با ضمانت خرابی
ارسال فوری

اجاره شیارزن

اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه شیارزن تک تیغ و دوتیغ با ضمانت خرابی
ارسال فوری