"
درباره ما

درباره ما

سلام اگر دوست دارید بیشتر با ما آشنا شوید، باید عرض کنم که کار اول گروه ما بازسازی بود، همانطور که میدانید در فرایند بازسازی از ابزارهای زیادی استفاده میشود، در طول زمان یکی از بزرگترین مشکلات ما ابزارهایمان بود. خرابی ابزار، گم شدن ابزار، خرید ابزار غیر اصلی، هزینه نگهداری آن که واقعا توجیه اقتصادی نداشت. 

اجاره ابزار ساختمانی

سال ها است دغدغه خودمان را تبدیل کردهایم به خدماتی برای همکارانمان – شما همکار گرامی دیگر به راحتی میتوانید هرکجای تهران هستید به راحتی در عرض یک ساعت ابزار مورد نظرتان را بدون نگرانی خرابی یا سوختن، بصورت روزانه،هفتگی و ماهانه اجاره نمایید.

آسان تخریب

برای تماس کلیک کنید